موزيم ملی افغانستان

وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که نزدیک به ۵۰۰۰ ساحه باستانی درکشور موجود است.

وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که نزدیک به ۵۰۰۰ ساحه باستانی درکشور موجود است. در محفلی که بدین مناسبت در موزیم ملی برگزار گردیده بود رییس انستیتیوت باستانشناسی ... ادامه


موزیم ملی افغانستان هرگونه استفاده، نشر و بازچاپ غیر مجاز از محتویات این وبسایت را بدون ذکر منبع برای خویش محفوظ میدارد.