موزيم ملی افغانستان

رضا کاران جوان در موزیم ملی

موزیم ملی در کنار همکاری با متعلمین ،محصلین ، علاقه مندان به تاریخ و فرهنگ این بار همکار با رضاکاران جوان بود و گامی دیگری در راستای سرسبزی و نهال شانی برداشت و شعار ... ادامه


موزیم ملی افغانستان هرگونه استفاده، نشر و بازچاپ غیر مجاز از محتویات این وبسایت را بدون ذکر منبع برای خویش محفوظ میدارد.