موزيم ملی افغانستان

حشر اندازی عمومی درموزیم ملی

بر چهره ی گل نسیم نوروز خوش است بر طرف چمن روی دل افروز خوش است به پیشواز فراه رسیدن سال نو خورشیدی 1396 ریاست موزیم ملی بمنظور داشتن یک محیط پاک و عاری از کثافت حشر ... ادامه


موزیم ملی افغانستان هرگونه استفاده، نشر و بازچاپ غیر مجاز از محتویات این وبسایت را بدون ذکر منبع برای خویش محفوظ میدارد.